Jesteś tutaj

Wartość eksportu na plusie

21 Maj 2014

Na
podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lutym oraz
zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych
szacuje się, że w lutym eksport z Polski wyniósł 11,672 mld euro.

Był
więc o 3,5 proc. większy niż w styczniu oraz o 5,8 proc. większy niż w lutym
2011 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 48,822 mld, tj. o 1,1 proc. mniej niż
w styczniu i o 12,6 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami. Korporacja oczekuje,
że w okresie II–IV 2012 r.eksport okaże
się większy niż przed rokiem o 7,1 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 11,6
proc. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian
w popycie na nasze towary w roku 2012 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do
kwoty 154,1 mld euro, tj. o 11,7 proc. oraz o 10,5 proc. w złotych - do kwoty
628,0 mld.

W
związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi oraz krótszym niż
zakładano faktycznym czasem pracy, luty nie przyniósł sezonowego wzrostu
zainteresowania klientów prowadzeniem działalności tak eksportowej, jak i
sprzedaży krajowej. Trzeba jednak podkreślić, że mimo to owo zainteresowanie
było wyraźnie wyższe od notowanego przed rokiem. Wartość dostępnych dla
klientów limitów na transakcje eksportowe była w końcu lutego niższa niż przed
miesiącem o 2,5 proc. Jednocześnie okazała się o 13,7 proc. wyższa od obowiązującej przed rokiem. Kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony
obrotu krajowego w lutym nie zmieniły się w stosunku do styczniowych. Jednocześnie
ich wartość była o 15,9 proc. wyższa niż przed rokiem.

Rate this article: 
Brak głosów