Jesteś tutaj

Reklama nie musi się podobać, aby skłonić do zakupu danej marki

21 Maj 2014

Przynajmniej trzykrotne zetknięcie się z internetową reklamą znacznie zwiększa rozpoznawalność marek – wynika z raportu IAB Polska. Jeśli odbiorca będzie ją oglądał odpowiednio często, może
także wzrosnąć gotowość do zakupu reklamowanego produktu czy usługi.W
przypadku grupy, która nie zetknęła się z daną reklamą, wspomagana
znajomość marki wynosi 71 proc. Wśród respondentów, którzy zetknęli się
z reklamą odsetek ten jest większy o 5 pkt proc. Ile razy odbiorca musi
zetknąć się z reklamą, aby skutecznie podnieść świadomość marki? W
przypadku grupy, która zetknęła się od 1 do 3 razy z reklamą,
wspomaganą znajomość danej marki zadeklarowało 71 proc. osób (odsetek
identyczny, jak w przypadku osób, które nie zetknęły się z nią w
ogóle). W grupie odbiorców, do których reklama dotarła od 4 do 10 razy
wskaźnik wzrósł do 77 proc., a w przypadku 11 i więcej kontaktów – do
80 proc.


Ważna jest jednak nie tylko liczba kontaktów z reklamą,
ale także jej jakość. W przypadku osób, które oceniły reklamę
pozytywnie, wzięcie pod wagę zakupu danej marki zadeklarowało 51 proc.
ankietowanych. Co ciekawe, najmniej osób rozważających zakup pojawiło
się w grupie nastawionej nie negatywnie, a neutralnie do danej kreacji.
Przy negatywnym odbiorze odsetek osób zastanawiających się nad zakupem
wyniósł 40 proc, wobec 36 proc. w grupie nastawionej neutralnie.


Źródło: www.proto.pl

Rate this article: 
Brak głosów