Jesteś tutaj

Przyznaj się do zmowy - możesz uniknąć kary

21 Maj 2014

Porozumienia ograniczające konkurencje
należą do najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego. Z uwagi na
sekretny charakter, ich wykrycie i zwalczanie jest znacznie utrudnione.
Dlatego też przedsiębiorcy, którzy złamali prawo, ale zdecydują sie na
współpracę z organem antymonopolowym i dostarczą dowody wskazujące na
istnienie naruszenia, zostaną łagodniej potraktowani.


Nie ma w tym przypadku znaczenia
wielkość podmiotu ani jego udział w rynku, ważne są natomiast
informacje dostarczone do UOKiK oraz kolejność dokonania zgłoszenia.
Ponadto, jeśli przedsiębiorca ma wątpliwość co do tego, czy stosowana
przez niego praktyka narusza prawo antymonopolowe, zanim złoży wniosek leniency,
może skontaktować się z prawnikami Urzędu. Może też w trakcie rozmowy
przedstawić „hipotetyczny” stan faktyczny, aby dowiedzieć się czy
kwalifikuje się do skorzystania z programu.


Przedsiębiorca, który zdecyduje się
złożyć wniosek, może to zrobić dostarczając dokumenty osobiście do
Urzędu, przesyłając je mailem, faksem albo pocztą a także ustnie do
protokołu. Ważne aby pamiętał o informacjach, które należy przekazać
organowi: wskazać uczestników, zakres i terytorium porozumienia, cel,
sposób zawarcia, rolę poszczególnych podmiotów oraz czas trwania zmowy.
Ponadto bardzo istotne są terminy, miejsca, treść i częstotliwość
spotkań, które odbywały się w celu omawiania szczegółów porozumienia.
Do wniosku leniency należy także dołączyć dowody, np. protokoły, wydruki korespondencji elektronicznej.


Decydując się na skorzystanie z
programu warto też pamiętać, że na całkowite zwolnienie z sankcji może
liczyć tylko ten przedsiębiorca, który nie był inicjatorem zmowy i nie
nakłaniał nikogo do udziału w niej, a także złożył wniosek jako
pierwszy. Kolejni mogą otrzymać znaczne złagodzenie kary — drugi w
kolejności do 50 proc., trzeci — do 30 proc. a pozostali do 20 proc. Na
wymiar sankcji mają wpływ także inne przesłanki, np. jakość
przekazanych Urzędowi dowodów oraz fakt, czy wniosek został złożony
przed, czy dopiero po wszczęciu postępowania. Jeśli w chwili
dokonywania zgłoszenia przedsiębiorca nie posiada kompletu wymaganych
informacji może złożyć tzw. wniosek skrócony. Będzie musiał wówczas
uzupełnić dane na wezwanie Urzędu.


Jeżeli po analizie dokumentów Urząd
uzna, że przedsiębiorca wstępnie spełnił warunki formalne pozwalające
na skorzystanie z programu łagodzenia kar, zawiadamia go o tym
pisemnie. Nie oznacza to jednak gwarancji zwolnienia lub redukcji
sankcji. Ma na to wpływ wiele czynników, np. jakość dowodów czy
współpraca przedsiębiorcy z Urzędem w toku postępowania.


Podsumowując, antykonkurencyjne
porozumienia są nielegalne i surowo karane. Można jednak uniknąć
dotkliwej sankcji przyznając się do zmowy.


Kontakt dla przedsiębiorców zainteresowanych programem leniency:

tel. 22 55 60 555

e-mail: leniency@uokik.gov.pl

Rate this article: 
Brak głosów