Jesteś tutaj

Prawo antymonopolowe

21 Maj 2014

Skuteczna ochrona rynku nie jest możliwa bez współpracy urzędów antymonopolowych z przedsiębiorcami. Z najnowszych, przeprowadzonych na zlecenie UOKiK badań przedsiębiorców wynika, że zdecydowana większość profesjonalnych uczestników rynku – aż 88 proc. deklaruje, że zna przepisy chroniące konkurencję. Potrafią oni również rozpoznać, które działania mogą być uznane za nielegalne porozumienie. Przykładowo, aż 80 proc. wiedziało, że uzgadnianie cen zakupu między konkurentami jest zabronione. 


Niepokoi fakt, że ponad 48 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że posiadanie pozycji monopolistycznej na rynku jest zakazane. Tymczasem - zgodnie z prawem antymonopolowym - karane są wyłącznie sytuacje nadużycia czyli wykorzystywania pozycji rynkowej przez najsilniejszych graczy w celu ograniczenia konkurencji.

Część pytań zadanych profesjonalnym uczestnikom rynku w ramach badania dotyczyło programu łagodzenia kar leniency. Rośnie poziom wiedzy na temat możliwości współpracy z UOKiK w zamian za unikniecie bądź obniżenie kary finansowej. Taką znajomość zadeklarowało 41,5 proc. respondentów, podczas gdy w 2009 r. pozytywnie na takie pytanie odpowiedziało zaledwie 19 proc. badanych. Wśród znających instytucję leniency ponad 45 proc. uważa, że może ona skłaniać przedsiębiorców do ujawniania zmów cenowych, a aż 70 proc. byłaby skłonna z skorzystać z takiej możliwości. Większa znajomość programu łagodzenia kar przekłada się na wzrost liczby wniosków wpływających do Urzędu. Od początku 2012 r. wpłynęło ich 14, podczas gdy łącznie w latach 2004-2011 było ich 30.


Źródło: UOKiK

Rate this article: 
Brak głosów