Jesteś tutaj

Planszówka o Prawach Dziecka - wręczono nagrody

26 luty 2016

fot. brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka ogłosił we wrześniu ub. roku dwa konkursy dotyczące praw dziecka - na grę planszową i komputerową. 22 lutego 2016 roku wręczył nagrody laureatom konkursu.
Ideą konkursów było stworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych o prawach dziecka, dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Gry planszowe i komputerowe, tak popularne wśród dzieci i młodzieży, to doskonałe narzędzie do przekazywania wiedzy. Marek Michalak zdecydował, że należy to wykorzystać. Dzięki grom, stworzonym na potrzeby konkursu, najmłodsi będą mogli lepiej poznać przysługujące im prawa oraz rozwijać w sobie wartości takie jak szacunek, tolerancja, poszanowanie godności. Konkursy mają również uświadomić, zarówno dzieciom, jak i rodzicom, że świat gier nie musi epatować agresją i przemocą.
Marek Michalak rozstrzygnął konkurs w styczniu 2016 r. 22 lutego z Powiślańskiej Fundacji Społecznej oraz Świetlicy Środowiskowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zostały zaproszone do biura Rzecznika, aby przetestować gry.
Laureatem został zespół w składzie: Marta Grabowska, Katarzyna Wolfigiel oraz Antoni Łuchniak. II miejsce zajął duet Ewa Jakaczyńska i Piotr Siłka, III miejsce przypadło Adamowi Kwapińskiemu.
W konkursie rywalizowano także w kategorii: gra komputerowa. Jury nie zdecydowało się przyznać nagrody. Rzecznik Praw Dziecka wyróżnił natomiast pracę Piotra Zatwarnickiego.
Na konkurs zgłoszono w sumie kilkadziesiąt gier. Zdecydowaną większość stanowiły „planszówki”. Projekty gier na konkurs nadesłały zarówno dzieci, jak i dorośli. Wszyscy wykazali się kreatywnością, niektórzy wyjątkowymi umiejętnościami graficzno-plastycznymi. Jury oceniało prace biorąc pod uwagę następujące kryterie: dobór tematyki, wartość merytoryczna, realizacja i możliwości produkcyjne, wrażenia ogólne oraz grywalność.
Nagrodzone prace zostaną wydane nakładem Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Konkurs na grę komputerową oraz prototyp gry planszowej dotyczącej praw dziecka Rzecznik Praw Dziecka zorganizował we współpracy z Fundacją Dziecko i Rodzina, Board Game Girl oraz Muzeum Gier Wideo.
Gratulujemy!!

 

Rate this article: 
Średnia: 5 (1 głos)