Jesteś tutaj

Nowa dyrektywa bezpieczeństwa zabawek - rozmowa z Krzysztofem Zawiślakiem

6 Grudzień 2017

O nowych regulacjach prawnych rozmawiamy z Krzysztofem Zawiślakiem, głównym specjalistą w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.

„Świat Zabawek”: Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa dyrektywa?

Krzysztof Zawiślak: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy definicji zabawki. Dyrektywa precyzuje to pojęcie, a także odnosi się do poszczególnych kategorii, takich jak np. zabawki chemiczne, funkcjonalne, ruchowe itp. W rozumieniu nowej dyrektywy zabawka to wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne może być używany przez dzieci w wieku poniżej 14 lat. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli artykuł nie był wyprodukowany w celu używania go jako zabawki, ale ze względu na swoje cechy charakterystyczne czy wygląd przypomina ją, to w świetle prawa zostaje uznany za zabawkę. Przykładami mogą być pluszak, deklarowany przez producenta jako samochodowy odświeżacz powietrza, przypominający bohatera jednej z kreskówek dla dzieci albo wisiorek z podobizną pluszowego misia. Producent nie może twierdzić, że takie wyroby nie są zabawką i nie są przeznaczone dla dzieci, a co za tym idzie – nie muszą spełniać wymogów bezpieczeństwa dla danej kategorii wiekowej. Takie rozumowanie w świetle nowych regulacji jest błędne. Inny przykład: nie można np. pluszowego misia uzupełnić o kijki narciarskie czy narty i oferować jako produktu dla dorosłych. Taki misio nadal pozostaje zabawką, i do tego niebezpieczną, bo kije zawierają ostre krawędzie, niedopuszczone w przypadku produktów dla dzieci do lat 3. A każdy pluszak, grzechotka, czy gryzaczek jest traktowany jak zabawka dla wszystkich grup wiekowych (w tym przede wszystkim dla dzieci poniżej 3 lat). Co prawda może się okazać, że nowe uregulowania zubożą nieco rynek gadżetów dla dorosłych, jednak należy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Oczywiście producenci nadal mogą wytwarzać pluszowe maskotki z przeznaczeniem dla dorosłych, jeśli jednak wyroby te pełnią funkcję zabawki lub wyglądają jak zabawka, muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, również te dla dzieci do lat 3. Kolejnym novum jest wprowadzenie do zabawki obowiązku dołączania deklaracji zgodności (jedna kopia lub oryginał deklaracji dla danego typu zabawki). Dotychczas obowiązująca dyrektywa bezpieczeństwa zabawek była jedyną dyrektywą nowego podejścia, która do tej pory nie wymagała tej deklaracji. Drugi ważny blok przepisów prawnych dotyczy działań podmiotów gospodarczych (producenci, importerzy, upoważnieni przedstawiciele i dystrybutorzy), którzy wprowadzają zabawki do obrotu. Trzeci obejmuje zagadnienia dotyczące procedury oceny zgodności. Tu jednak nie ma zasadniczych zmian – procedury opierają się na tych samych modułach, które obowiązywały dotychczas (A, B i C). Procedurom oceny zgodności poświęcony jest rozdział III nowej dyrektywy. Czwarty ważny blok dotyczy jednostek notyfikowanych i minimalnych wymagań, jakie należy uwzględnić przy ich notyfikacji.

Rate this article: 
Brak głosów