Jesteś tutaj

Najnowsze trendy konsumenckie na 2014 rok

21 Maj 2014

W dzisiejszych czasach to prawie niemożliwe, by pozostać niezauważonym. Dzięki szeregowi nowych technologii, przedsiębiorstwa są w stanie gromadzić dane osobowe. Trend, który
nazywamy końcem anonimowości został opracowany w rankingu działu badań
JWT Intelligence. Zestawienie ukazuje łącznie 10 trendów na 2014 rok, które
wpływają na sposób myślenia i zachowania konsumentów.






Tegoroczna prognoza pokazuje m.in., że obraz będzie miał jeszcze większą
przewagę nad tekstem, niedoskonałości mają swoje zalety, a technologie,
które pomagają markom lepiej zrozumieć myśli i nastroje klientów oraz
reagować w odpowiedni sposób znacznie się rozwiną.





10 trendów konsumenckich wg rankingu JWT Intelligence:




1. Rozrywka, odpowiednia narracja i marketing doświadczeń, które jeszcze mocniej zaangażują wyobraźnię i uwagę konsumentów



2. Rosnąca przewaga obrazu nad tekstem



3. Oczekiwania wobec szybkości i łatwości dostępu do produktów i usług



4. Urządzenia mobilne stające się szansą na lepsze życie, ułatwiające
dostęp do usług finansowych, nowych narzędzi biznesowych, lepszej opieki
medycznej oraz edukacji



5. Rosnąca liczba tzw. interfejsów mózg-komputer, pozwalających na
bezpośrednią komunikację między mózgiem człowieka a urządzeniem
zewnętrznym, a także technologii umożliwiających rozpoznawanie emocji



6. Stała obserwacja przez firmy i rządy



7. Narastająca niechęć konsumentów i obawa o to, co może przynieść dalszy postęp technologiczny



8. Zmieniające się normy społeczne oraz brak ustalonych reguł, co sprzyja tworzeniu mieszanki łączącej tradycję z nowymi ideami



9. Niedoskonałość stająca się nową atrakcją, kojarzona z autentycznością
i oddawaniem całej różnorodności dóbr dostępnych w codziennym życiu



10. Doświadczanie w sposób bardziej świadomy i odrzucenie tego, co dekoncentruje, a skupienie się na byciu tu i teraz



Źródło: JWT Intelligence (ED)
Zdjęcie: dreamstime
Rate this article: 
Brak głosów