Jesteś tutaj

Consulting

TIE - Bezpieczeństwo zabawek (wiele regulacji, które trzeba znać)

21 Maj 2014
W poprzednich latach dużo uwagi poświęcono dyrektywie ds. bezpieczeństwa zabawek. Większość nowych wymagań weszła w życie 20 lipca 2011 r., a nowe wymagania chemiczne wejdą w ciągu dwóch lat. Jednakże jest kilka istotnych aktów legislacyjnych, które mają zastosowanie w przypadku zabawek, nawet jeśli nie są opracowane specjalnie pod ich kątem. Eksperci używają wielu skrótów (RoHS, REACH, CLP, EMC, R&TTE etc.), które mogą być trudne do zrozumienia dla osób niezaznajomionych z tematem. Normy

Pomogły Euro 2012 i majówka

21 Maj 2014
Sprzedaż detaliczna w maju przyspieszyła. Ekonomiści obawiają się jednak, że to tylko efekt mistrzostw Europy. W bezrobociu spadki tylko sezonowe. Dynamika PKB jest relatywnie wysoka, ale jednak gospodarka przyhamowuje – uważa Grażyna Marciniak, wiceprezes GUS, i przewiduje, że wzrost w II kwartale może być co najwyżej taki jak w pierwszych trzech miesiącach roku. – Powinniśmy się cieszyć, jeśli wynik drugiego kwartału będzie podobny do pierwszego. Czekamy na dane za czerwiec, który może być

Reklama nie musi się podobać, aby skłonić do zakupu danej marki

21 Maj 2014
Przynajmniej trzykrotne zetknięcie się z internetową reklamą znacznie zwiększa rozpoznawalność marek – wynika z raportu IAB Polska. Jeśli odbiorca będzie ją oglądał odpowiednio często, może także wzrosnąć gotowość do zakupu reklamowanego produktu czy usługi. W przypadku grupy, która nie zetknęła się z daną reklamą, wspomagana znajomość marki wynosi 71 proc. Wśród respondentów, którzy zetknęli się z reklamą odsetek ten jest większy o 5 pkt proc. Ile razy odbiorca musi zetknąć się z reklamą, aby

Polacy coraz częściej kupują w sieci

21 Maj 2014
Polacy coraz częściej kupują w sieci. Chociaż raz w tygodniu w sieci kupuje 32 proc. polskich internautów. Co prawda pod względem częstotliwości dokonywania e-zakupów wyprzedzają nas Brytyjczycy i Niemcy, ale jesteśmy przed takimi krajami jak Hiszpania i Francja - wynika z badania Infas. 42 proc. Brytyjczyków i 35 proc. Niemców kupuje w sieci przynajmniej raz w tygodniu. W Polsce zanotowano 32-proc. odsetek regularnie kupujących online - o 1 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem. Za nami znaleźli

Lipcowy barometr Carrefour: ożywienie będzie, ale nie spektakularne

21 Maj 2014
Lipcowa wartość barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wzrosła w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 1,9 punktu i wyniosła -11,0 punktu (w skali od -100 do +100). W drugiej połowie 2013 roku spodziewane jest nieznaczne ożywienie gospodarcze – na poziomie pomiędzy 1 a 2 procent – wynika z analiz IBnGR. Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpłynęły: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa

Zmieniamy sklep w sześciu krokach

21 Maj 2014
Podjęcie decyzji o zmianie sklepu internetowego oraz wybór wykonawcy to nie lada wyzwanie. Aby jednak stosunek wydatków do korzyści był właściwy, w trakcie realizacji projektu należy przestrzegać kilku kluczowych zasad. W kierunku nowego e-sklepu Podstawą przy wdrożeniach dedykowanej platformy sklepu internetowego powinna być świadomość, że bezpośrednio po wdrożeniu takie elementy, jak: katalog produktowy, pozycja w wyszukiwarkach, integracja i co za tym idzie – synchronizacja produktów i

TIE - Ujednolicenie norm bezpieczeństwa

21 Maj 2014
W coraz większej liczbie krajów zaczynają obowiązywać wspólne standardy dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Oznacza to, że normy ISO serii 8124 „Bezpieczeństwo zabawek” są zatem wdrażane przez większość liczących się producentów na całym świecie. Pod koniec października 2013 r. odbyło się w Brazylii posiedzenie Komitetu Technicznego ISO TC 181, który jest odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa zabawek. W spotkaniu w San Paolo wzięło udział 50 ekspertów z 16 państw (Australia, Brazylia, Kanada,

Ograniczenie konkurencji

21 Maj 2014
Porozumienia podmiotów gospodarczych polegające na ustalaniu cen towarów lub usług to jedne z najcięższych naruszeń prawa konkurencji.Nie mogą robić tego także związki przedsiębiorców, np. stowarzyszenia, izby branżowe czy samorządy zawodowe. Niedozwolone są zarówno porozumienia cenowe pomiędzy nimi, jak i wszelkie uchwały bądź inne dokumenty, w których zamieszczone są minimalne lub sztywne stawki za usługi świadczone przez członków konkretnego zrzeszenia. W gospodarce wolnorynkowej uczestnicy

Prognozy KUKE w zakresie upadłości firm w Polsce

21 Maj 2014
Z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, że w listopadzie br. upadłość ogłosiło 54 firmy. Było to o 11,5% mniej niż w październiku, w którym zanotowano 61 upadłości oraz 14,9% więcej niż w listopadzie 2010 r., kiedy to upadło 47 firm. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 704 przedsiębiorstw. Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po listopadzie okazała się o 1,0% wyższa od zanotowanej po październiku (697). Przed

Strony

Subskrybuj Consulting