Jesteś tutaj

Reklamacje – zmiany prawne od grudnia br.

24 Wrzesień 2014

"Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się" - brzmi znajomo? Ograniczanie odpowiedzialności sprzedawcy i naruszanie terminów dotyczących zgłaszania zastrzeżeń odnośnie zakupionego towaru - to przykłady niezgodnych z prawem praktyk handlowców. 25 grudnia br. zmieniają się regulacje dotyczące reklamacji. Przypominamy, jakie mamy prawa, gdy produkt kupiony w sklepie jest wadliwy.

Niezgodność towaru z umową obejmuje wady fizyczne, niekompletność, brak właściwości o jakich zapewniają reklamy bądź sprzedawca oraz przypadki, gdy nabyta rzecz nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używana oraz nieprawidłowy montaż. Jeżeli towar zakupiony w sklepie jest niezgodny z umową, konsument w ciągu dwóch lat od zakupu ma prawo złożyć do sprzedawcy reklamację żądając jego naprawy albo wymiany na nowy.
Urząd stale monitoruje rynek sprzedaży konsumenckiej badając m.in. regulaminy sklepów.

25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Oznacza to, że zmienią się niektóre przepisy dotyczące składania reklamacji na wadliwy towar kupiony w sklepie. Obecnie składając reklamację konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawy towaru lub jego wymiany na nowy wolny od wad. Dopiero, kiedy okaże się, że spełnienie jednego z powyższych żądań nie jest możliwe (np. brak towaru w sklepie), można żądać obniżenia ceny produktu lub odstąpić od umowy. Zgodnie z nowymi przepisami konsument będzie mógł żądać obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu istnienia istotnej wady.
Nie zmieni się czas na złożenie reklamacji – 2 lata od zakupu. Jednak zgodnie z nowymi przepisami z 6 do 12 miesięcy zostanie wydłużony korzystny dla konsumenta okres, kiedy przyjmuje się, że usterka istniała w chwili sprzedaży.
Pomoc dla konsumentów: rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, porady@dlakonsumentow.pl. Bezpłatna infolinia: 800 007 707.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Rate this article: 
Brak głosów