Jesteś tutaj

Prognoza wielkości eksportu w czerwcu 2011 r.

21 Maj 2014

Na
podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w czerwcu br. oraz
zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych
KUKE szacuje, że w czerwcu eksport z Polski wyniósł 11,67 mld euro. Był więc o
4 proc. niższy niż w maju oraz o 9,3 proc. większy niż w czerwcu 2010 r.
Liczony w złotych eksport osiągnął wartość 46,79 mld, tj. o 2,3 proc. mniej niż
w maju 2011 r. i o 6,8 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Korporacja
oczekuje, że w okresie czerwiec-sierpień 2011 r. eksport okaże się większy niż
przed rokiem o 9,7 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 8,5 proc. Aktualne
szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na
nasze towary w całym roku 2011 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu o 13,7
proc. w euro oraz 12,5 proc. w złotych.

W
czerwcu zainteresowanie klientów Korporacji prowadzeniem działalności
eksportowej było wyższe niż obserwowane w maju i jednocześnie silniejsze niż
przed rokiem. Wartość dostępnych dla klientów limitów na transakcje eksportowe
była na koniec czerwca wyższa niż przed miesiącem o 1,1 proc. Jednocześnie
okazała się o 15,4 proc. wyższa od obowiązującej przed rokiem. W czerwcu
ponownie obserwowany był wzrost zainteresowania klientów transakcjami
krajowymi. Kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego w
czerwcu były wyższe od majowych o 2,4 proc. Jednocześnie ich wartość była o
12,8 proc. wyższa niż przed rokiem.

Rate this article: 
Brak głosów