Jesteś tutaj

Prognoza wielkości eksportu

21 Maj 2014

Na
podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu br. oraz
zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych
szacuje się, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 12,23 mld euro. Był więc o
5,4 proc. wyższy niż w sierpniu oraz o 5,1 proc. większy niż we wrześniu 2010
r.Liczony w złotych eksport osiągnął
wartość 53,02 mld, tj. o 10,8 proc. więcej niż w sierpniu 2011 r. i o 15,1
proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami. Korporacja oczekuje, że w okresie
IX-XI 2011 r.eksport okaże się większy
niż przed rokiem o 7,9 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 17,9 proc. Oczekuje
się, że w całym roku 2011 r.eksport z
polski wyniesie w euro 139,7 mld, co oznacza wzrost o 11,7 proc. w porównaniu z
rokiem poprzednim. Wyrażony w złotych eksport wyniesie 570,5 mld, co oznacza
wzrost o 14,2 proc. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich
wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2012 pozwalają oczekiwać
wzrostu eksportu do kwoty 155,7 mld euro, tj. o 11,5 proc. oraz o 7,0 proc. w
złotych - do kwoty 610,7 mld. We wrześniu zainteresowanie klientów Korporacji,
prowadzeniem działalności eksportowej, było wyraźnie wyższe niż obserwowane w
sierpniu i jednocześnie silniejsze niż przed rokiem. Wartość dostępnych dla
klientów limitów na transakcje eksportowe była w końcu września wyższa niż
przed miesiącem o 2,7 proc. Jednocześnie okazała się o 23,1 proc. wyższa od
obowiązującej przed rokiem. We wrześniu obserwowany był spadek zainteresowania
klientów transakcjami krajowymi (będący w istocie odreagowaniem wcześniejszego
bardzo dużego wzrostu). Kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu
krajowego we wrześniu były niższe od sierpniowych o 4,1 proc. Jednocześnie ich
wartość była o 14,7 proc. wyższa niż przed rokiem.

Rate this article: 
Brak głosów