Jesteś tutaj

Nowa dyrektywa bezpieczeństwa zabawek - rozmowa z Krzysztofem Zawiślakiem

20 Maj 2014

O
nowych regulacjach prawnych rozmawiamy z Krzysztofem Zawiślakiem,
głównym specjalistą w Departamencie Regulacji Gospodarczych
Ministerstwa Gospodarki.„Świat
Zabawek”: Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa dyrektywa?

Krzysztof
Zawiślak: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy definicji zabawki.
Dyrektywa precyzuje to pojęcie, a także odnosi się do
poszczególnych kategorii, takich jak np. zabawki chemiczne,
funkcjonalne, ruchowe itp. W rozumieniu nowej dyrektywy zabawka to
wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne może być
używany przez dzieci w wieku poniżej 14 lat. W praktyce oznacza to,
że nawet jeśli artykuł nie był wyprodukowany w celu używania go
jako zabawki, ale ze względu na swoje cechy charakterystyczne czy
wygląd przypomina ją, to w świetle prawa zostaje uznany za
zabawkę.

Przykładami
mogą być pluszak, deklarowany przez producenta jako samochodowy
odświeżacz powietrza, przypominający bohatera jednej z kreskówek
dla dzieci albo wisiorek z podobizną pluszowego misia. Producent nie
może twierdzić, że takie wyroby nie są zabawką i nie są
przeznaczone dla dzieci, a co za tym idzie – nie muszą spełniać
wymogów bezpieczeństwa dla danej kategorii wiekowej. Takie
rozumowanie w świetle nowych regulacji jest błędne. Inny przykład:
nie można np. pluszowego misia uzupełnić o kijki narciarskie czy
narty i oferować jako produktu dla dorosłych. Taki misio nadal
pozostaje zabawką, i do tego niebezpieczną, bo kije zawierają
ostre krawędzie, niedopuszczone w przypadku produktów dla dzieci do
lat 3. A każdy pluszak, grzechotka, czy gryzaczek jest traktowany
jak zabawka dla wszystkich grup wiekowych (w tym przede wszystkim dla
dzieci poniżej 3 lat).
Co
prawda może się okazać, że nowe uregulowania zubożą nieco rynek
gadżetów dla dorosłych, jednak należy zadbać przede wszystkim o
bezpieczeństwo dzieci. Oczywiście producenci nadal mogą wytwarzać
pluszowe maskotki z przeznaczeniem dla dorosłych, jeśli jednak
wyroby te pełnią funkcję zabawki lub wyglądają jak zabawka,
muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, również te dla dzieci do
lat 3.

Kolejnym
novum jest wprowadzenie do zabawki obowiązku dołączania deklaracji
zgodności (jedna kopia lub oryginał deklaracji dla danego typu
zabawki). Dotychczas obowiązująca dyrektywa bezpieczeństwa zabawek
była jedyną dyrektywą nowego podejścia, która do tej pory nie
wymagała tej deklaracji.

Drugi
ważny blok przepisów prawnych dotyczy działań podmiotów
gospodarczych (producenci, importerzy, upoważnieni przedstawiciele i
dystrybutorzy), którzy wprowadzają zabawki do obrotu.

Trzeci
obejmuje zagadnienia dotyczące procedury oceny zgodności. Tu jednak
nie ma zasadniczych zmian – procedury opierają się na tych samych
modułach, które obowiązywały dotychczas (A, B i C). Procedurom
oceny zgodności poświęcony jest rozdział III nowej dyrektywy.

Czwarty
ważny blok dotyczy jednostek notyfikowanych i minimalnych wymagań,
jakie należy uwzględnić przy ich notyfikacji.

Rate this article: 
Brak głosów